Bijdrage kadervorming

Als sportverenigingen in de gemeente Smallingerland trainers of vrijwilligers willen opleiden, bestaat de mogelijkheid om daarvoor een bijdrage te ontvangen. De vergoeding is 50% van de kale cursuskosten. De kale cursuskosten zijn de kosten zonder bijvoorbeeld reiskosten en kosten van studieboeken.

De aanvraag kan middels onderstaande formulier en moet binnen zijn voor 1 maart als de cursus/opleiding start tussen maart en september en voor 1 september als de cursus/opleiding start tussen september en maart.
Na afloop moet de vereniging een kopie van het behaalde certificaat (van elke deelnemer) en een kopie van de factuur opsturen naar het Sportbedrijf. Daarnaast moet de vereniging het rekeningnummer van de vereniging doorgeven.


Voorwaarden:

  • Vereniging moet gevestigd zijn in Smallingerland.

  • De aanvraag moet voor de start van de cursus binnen zijn en voor 1 maart als de cursus/opleiding start tussen maart en september en voor 1 september als de cursus/opleiding start tussen september en maart.

  • De aanvraag moet tenminste bevatten een omschrijving van de cursus/opleiding, een overzicht van de kosten en een toelichting op het belang voor de vereniging.

Download hier het aanvraagformulier

Laatste nieuws: Gratis meetrainen bij sportverenigingen! - Nationale Sportweek 2017

  • 10-08-2017

Gratis een keer meetrainen bij een sportvereniging: het kan tijdens de Nationale Sportweek! Sportverenigingen in Smallingerland stellen tussen 9 en 20 september hun deuren open voor geïnteresseerden. Hier vind je het complete aanbod van Smallingerland.

Laatste nieuws: Zwemlesplanning zomer 2017

  • 24-07-2017

De komende twee weken (week 30 en 31) zijn er nog zwemlessen, daarna is er ee...

BEKIJK ALLE SPORTEN IN DE OMGEVING

GA NAAR OMGEVINGSONTDEKKER