Sport & bewegen in Smallingerland vanaf 29 april (update 2-5-20)

Sport & Bewegen in Smallingerland vanaf 29 april 2020: update 2-5-2020

Update: Download hier de laatste nieuwsbrief voor sportverenigingen met belangrijke informatie over buiten sporten.


Het kabinet heeft op 21 april jl. besloten om kinderen en jongeren vanaf 29 april ruimte te geven voor georganiseerde buitensport en –spel (geen officiële wedstrijden). Dat wil zeggen:

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.

 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.

Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

 

Afspraken sport & verenigingen Smallingerland

Gemeente Smallingerland

 • De gemeente laat aan de hoofdgebruikers weten in hoeverre de buitensportaccommodaties beschikbaar zijn. Omdat het onderhoud door de Corona-sluiting naar voren gehaald is, zijn alleen de kunstgrasvelden beschikbaar. Uitzonderingen hierop zijn:
  1. Op een aantal sportcomplexen zijn zogenaamde overhoekjes aanwezig, waarvoor geen speelverbod geldt. Na overleg met Omgevingsbeheer mag hiervan gebruik worden gemaakt.
  2. Aan het wisselveld aan de Sportlaan wordt voorlopig geen onderhoud gepleegd. Dit veld is daarom ook beschikbaar voor gebruik. Op het moment dat het VO weer start is dit veld voor een deel van de week in gebruik bij het Gomarus College.
  3. In Drachtstercompagnie mag gebruik worden gemaakt van het zogenaamde B-voetbalveld en de korfbalvelden (tot het moment dat daar de aanleg van het kunstgrasveld begint).

 • De gemeente blijft zorgen voor handhaving rondom de RIVM-richtlijnen en rondom overlast en veiligheid.

Sportverenigingen

 • Buitensportverenigingen nemen zelf initiatief om activiteiten voor jeugd tot en met 18 jaar te hervatten. Ze kunnen hierbij een beroep doen op Sportbedrijf Drachten (buurtsportcoaches) voor ondersteuning en advies (bijvoorbeeld over hoe je sport op 1,5 meter kunt organiseren).

 • Binnensportverenigingen mogen buiten sport aanbieden voor kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 t/m 18 jaar (met anderhalve meter afstand tussen de deelnemers). Zij kunnen een beroep doen op advies van Sportbedrijf Drachten hoe zij dit kunnen aanbieden.

Sportbedrijf Drachten

 • Sportbedrijf Drachten organiseert op donderdag 23 april (19:30 uur) een digitaal voorzittersoverleg, waarin onder andere de voortgang van deze nieuwe mogelijkheden besproken wordt. Vragen die betrekking hebben op zaken die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen worden doorgespeeld aan de gemeente.

 • De coaches van Sportbedrijf Drachten organiseren buurtsportactiviteiten in de GIDS wijken voor kinderen tot en met 12 jaar en voor jongeren van 13 t/m 18 jaar.

 • Sportverenigingen kunnen een beroep doen op Sportbedrijf Drachten (buurtsportcoaches) voor ondersteuning en advies (bijvoorbeeld over hoe je sport op 1,5 meter kunt organiseren).

 • Binnensportverenigingen worden door Sportbedrijf Drachten gewezen op ideeën om hun sport ook buiten aan te bieden. Ze kunnen hiervoor rechtstreeks contact opnemen met de hoofdgebruikers van de buitensportaccommodaties of met de gemeente om mee te denken in een geschikte locatie.

 • Sportbedrijf Drachten bundelt alle informatie van gemeente, sportbonden, vereniging sport & gemeente en Rijksoverheid voor eenduidige communicatie richting verenigingen via het platform voor verenigingsondersteuning.

Sport & onderwijs

 • Sportbedrijf Drachten heeft contact gehad met Adenium over het eventueel hervatten van het bewegingsonderwijs in de buitenlucht voor basisscholen en extra ondersteuning bij beweegactiviteiten en pleinactiviteiten. Adenium is nog in afwachting van nadere richtlijnen vanuit Rijk (onderwijs).

contact

Stel hier je vraag

 • * velden zijn verplicht.

Laatste nieuws: Vakantiesport: activiteiten en clinics in voorjaarsvakantie!

 • 17-02-2021

De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. Tijdens de week van 22 februari...

Laatste nieuws: Zwemles quiz

 • 22-01-2021

Aan alle zwemleskinderen,   Het is alweer een tijdje geleden dat julli...

BEKIJK ALLE SPORTEN IN DE OMGEVING

GA NAAR DE OMGEVINGSVERKENNER