Gemeente Smallingerland nodigt u uit!

Beste bestuursleden van sportverenigingen in Smallingerland, deelnemers van de startbijeenkomst en raadsleden,  
Graag nodigen wij u uit om mee te praten over het nieuw te vormen sport- en beweegbeleid: "Beweeg je mee?"


Startbijeenkomst

Op 6 juli jl. is een startbijeenkomst gehouden bij DMHC de Graspiepers om gezamenlijk tot nieuw sportbeleid te komen voor de periode 2017-2020. Aan de hand van de vijf ambities van het huidige sportbeleid 2013-2016 is met elkaar gediscussieerd in hoeverre de huidige ambities nog actueel zijn. Wat men er van gemerkt heeft en wat niet. Doel van de startbijeenkomst was om aan de hand van de verzamelende input een vervolgproces te bepalen.


Vervolgproces

Dit heeft geresulteerd in onderstaande vervolgplanning waar met behulp van enkele thema's meer de diepte ingegaan wordt door met elkaar daarover in gesprek te gaan. Elke bijeenkomst start met een terugkoppeling van wat eerder gedaan en besproken is. Dit proces moet uiteindelijk leiden tot nieuw beleid en gekoppeld daaraan de doelstellingen.                       


Thema


Korte toelichting


Datum


Tijd


Locatie

Gezond bewegen

Bouwen aan een gezamenlijke visie op gezond bewegen. Op welke manier draagt bewegen bij aan gezondheid? Welke doelgroepen vragen (extra) aandacht? Welke ambitie(s) en doelstelling(en) horen daarbij?

Woe 12 oktober

17.30 – 21.00 uur

Honk- en Softbal Vereniging Drachten Diamonds (Sportlaan 9, Drachten)

Sport- en beweegfaciliteiten

Hoe faciliteren we sporten en bewegen en gebruiken we accommodaties multifunctioneel?

Woe 26 oktober

17.30 – 21.00 uur

n.t.b.

Jeugd

Hoe krijg je jeugd in beweging?

Woe 9 november

17.30 – 21.00 uur

n.t.b.

Slotbijeenkomst

Verbinden van wat er is en verzameld is tijdens de thema's die besproken zijn.

Woe 23 november

17.30 – 21.00 uur

n.t.b.

NB. Het thema verenigingsondersteuning wordt apart georganiseerd.


Opgave

Om het gehele proces van dichtbij te volgen, is het bijwonen van alle bijeenkomsten mogelijk. Uiteraard kunt u ook de avonden afzonderlijk van elkaar bijwonen. Bij aanvang van elke bijeenkomst is er soep en een broodje, daarom is opgave is verplicht. Dit kan door het sturen van een mail naar Marjan Bloemberg: m.bloemberg@smallingerland.nl o.v.v. van naam, organisatie en functie.

Tot ziens bij de themavonden!

contact

Stel hier je vraag

  • * velden zijn verplicht.

Laatste nieuws: Zwem4daagse weer van start in de herfstvakantie!

  • 23-09-2020

In de herfstvakantie (van 12 t/m 16 oktober) gaat de Zwem4daagse weer van sta...

Laatste nieuws: Sportlaan nieuwe locatie Zwemcentrum de Welle

  • 23-09-2020

YES, de kogel is door de kerk! De Sportlaan wordt de nieuwe locatie voor Zwem...

BEKIJK ALLE SPORTEN IN DE OMGEVING

GA NAAR DE OMGEVINGSVERKENNER