Keurmerken voor sportverenigingen

 

Vrijwilligers

Een vrijwilliger is het kapitaal van een sportvereniging, daar moet je zuinig op zijn. Heeft de vereniging voldoende vrijwilligers? En hoe wordt de waardering naar hun geuit? Het is van groot belang hier concreet beleid op te voeren, want zonder vrijwilligers geen vereniging. Voor het keurmerk ‘Vrijwilligers’ zijn dit een aantal van de criteria. Vinkt jullie vereniging ze af?

 

Gezondheid

Sporten zelf is goed voor de gezondheid. Sporten in een gezonde omgeving is zelfs nog beter! In een tijd waarin de Rookvrije Generatie steeds meer bekendheid krijgt, kunnen sportverenigingen niet achter blijven. En wel eens gedacht aan de gezonde alternatieven voor die hamburger speciaal of dat sportdrankje? Met het keurmerk Gezondheid biedt de vereniging haar leden een gezonde sportomgeving. Doe nu de scan!

 

Duurzaamheid

Bestaansrecht is voor een vereniging van uitzonderlijk belang. Er zijn voor kinderen steeds meer alternatieven te bedenken. Een vereniging moet zich dan ook kunnen onderscheiden met een duidelijke visie gericht op de toekomst. Ledenbeleid, geschikt materiaal en continuering binnen het bestuur zijn hieraan inherent. Is jullie vereniging duurzaam genoeg voor het keurmerk?

 

Communicatie

Communiceren kun je leren en dat start bij een helder beleid. Wat wil je communiceren? Waarom en via welk kanaal? Hoe houdt een vereniging haar eigen leden geïnformeerd en hoe zetten ze de vereniging extern op de kaart? De middelen die hiervoor ingezet kunnen worden zijn beschreven in de criteria voor het keurmerk Communicatie. Is jullie vereniging al uitgeleerd?

 

Financieel bewust

Een vereniging is graag financieel gezond. Hiervoor wordt vaak gekeken naar sponsorwerving en –behoud. Terecht ook, want sponsoren zorgen voor geld in het laadje. Maar voor het keurmerk Financieel Bewust kijken we breder. Dus ook naar contributiebeleid, goed werkgeverschap en het getal onder de streep. Is die bij jullie zwart of rood?

 

Betrokkenheid

Betrokkenheid gaat over het betrekken van je eigen leden. Leden hebben vaak een mening en willen zich gehoord voelen. Maar worden zij ook gehoord? Worden behoeftes gepeild en minstens zo belangrijk, wát wordt er met die behoeftes gedaan? Betrokken leden zijn actieve leden! Maar het gaat ook over het betrekken van je omgeving; kwetsbare doelgroepen, buren. Hoe worden zij betrokken? Doe snel de scan!

 

Gastvrijheid

Een vereniging wil graag gastvrijheid uitstralen. Maar hoe gastvrij ís de vereniging werkelijk? Er zijn mooie manieren om dit te controleren, bijvoorbeeld aan de hand van het Welkom op de Club principe. Het organiseren van een Open Dag, het beschikbaar stellen van de kantine en extra aandacht voor leden die dat nodig hebben. Dat is gastvrij zijn. Is dit keurmerk welkom bij jullie?

 

Sport

Het sporten zelf is voor een vereniging natuurlijk de core business. Het keurmerk Sport richt zich hierop door te kijken naar het aanbod van een vereniging. Kunnen leden op hun eigen niveau sporten en krijgen zij de juiste begeleiding? Wat is het beleid op blessures en zijn er voldoende trainers en vrijwilligers met een EHBO-diploma? Een keurmerk die elke vereniging hoort te hebben.

 

Veilig Sportklimaat

Sporten hoort een goed gevoel te geven. Sporters moeten zich veilig en geaccepteerd voelen en zorgeloos hun hobby kunnen uitvoeren! Een vereniging kan hierin voorzien door op een juiste manier met haar leden en hun privacy om te gaan. Hoe gaat de vereniging om met pesten, intimidatie en persoonsgegevens? Zorg voor een goed beleid en een aangewezen vertrouwenspersoon en stel dit keurmerk veilig!

contact

Stel hier je vraag

  • * velden zijn verplicht.

Laatste nieuws: Omrop Fryslân op bezoek

  • 12-05-2020

Omrop Fryslân kwam op bezoek om een item te maken over de heropening va...

Laatste nieuws: Update coronavirus - heropening Zwemcentrum De Welle

  • 07-05-2020

UPDATE (9 mei 2020) - HEROPENING  Wij zijn verheugd te kunnen...

BEKIJK ALLE SPORTEN IN DE OMGEVING

GA NAAR DE OMGEVINGSVERKENNER