Coaches

Volg jij onze sportcoaches al?

Luuk Melles

Instagram: Sportcoachluuk

Kim Assen

Instagram: Sportcoachkim

Sietse Pieksma

Instagram: Sportcoachsietse

Lotte Wiekamp

Instagram: Sportcoachlotte

Wilco Boomsma

Instagram: Sportcoachwilco

Robert Snoek

Instagram: Sportcoachrobert

Dagmar Lensink

Instagram: Sportcoachdagmar

Brenda Jager

Instagram: Sportcoachbrenda

Erik Schuur

Instagram: Sportcoacherik

Jorick de Haan

Instagram: Sportcoachjorick


Vanaf 1 januari 2018 geldt het nieuwe sportbeleid in de gemeente Smallingerland. In deze informatie staat beknopt wat de gevolgen voor het onderwijs en de sportverenigingen zijn.
 

Bij een nieuw sportbeleid horen nieuwe doelstellingen; met name gericht op activeren van inactieven, het percentage inwoners dat aan de beweegnorm voldoet verhogen en het aantal leden van sportverenigingen doen stijgen. Om aan deze doelen te werken wordt een wijkgerichte aanpak gehanteerd, wat voor onze coaches betekent dat zij in samenwerking met buurt, onderwijs en sport zich zullen richten op lokale problematiek in de wijken.
 

De belangrijkste gevolgen van deze aanpak, zijn dat door het centraal stellen van de wijk en haar inwoners meer focus is en een op maat gemaakte oplossing ingezet kan worden. De coaches verdelen hun tijd in gelijke delen over buurt, onderwijs en sportvereniging.
 

Voor het onderwijs betekent dit dat de coach iets minder dan gebruikelijk aanwezig kan zijn bij de lessen bewegingsonderwijs op school. De coach blijft zich echter inzetten voor het sport- en beweegklimaat in en om de school!
 

Alle sportverenigingen hebben binnen de wijk dezelfde coach als aanspreekpunt. Deze coach ondersteunt verenigingen waar nodig en is de spin in het web voor het lokale sport- en beweegaanbod.
 

Omdat we nu halverwege het schooljaar en sportseizoen zitten, stellen we een overgangsperiode in. Tijdens deze overgangsperiode krijgen al onze coaches hun eigen beweeggebieden toegewezen. Binnen deze gebieden zullen zij allereerst ondersteuning bieden aan de partijen waar dat dit jaar al het geval was. Dit schooljaar of sportseizoen zal nergens de ondersteuning komen te vervallen, er is hoogstens een wisseling van coach. Coaches nemen hierover zelf contact met jullie op om e.e.a. af te stemmen.
 

We hebben een verdeling gemaakt over 7 beweeggebieden die elk een eigen coach hebben. Binnen zo’n beweeggebied vallen 2 of meerdere wijken of dorpen. Alle scholen en verenigingen in die wijken vallen onder één en dezelfde coach. In dit overzicht staan bewust alleen de scholen en verenigingen genoemd die op dit moment al ondersteuning krijgen. Ondersteuning is echter mogelijk voor alle scholen en verenigingen.
 

In dit overzicht missen zoals u waarschijnlijk ziet enkele wijken en dorpen. De coaches focussen zich in eerste instantie bewust op de genoemde gebieden. Ondersteuning voor organisaties buiten de beweeggebieden is uiteraard ook mogelijk, zolang het de gemeente Smallingerland betreft.
 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, dan kunt u altijd bij uw coach terecht. U kunt natuurlijk ook met mij contact opnemen door het algemene nummer van het Sportbedrijf te bellen of te mailen naar s.oorburg@sportbedrijf-drachten.nl

 

Stephan Oorburg

Teamleider Sport & Bewegen

Laatste nieuws: Nieuwe Aqua Doelgroepen in 2020!

  • 10-12-2019

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Wij gaan knallend 2020 in met nieuwe doel...

Laatste nieuws: Henk de Jong trotse ambassadeur van Smallingerland European City of Sport 2020

  • 04-12-2019

Komend jaar draagt Smallingerland de titel European City of Sport. Henk de Jo...

BEKIJK ALLE SPORTEN IN DE OMGEVING

GA NAAR OMGEVINGSONTDEKKER