Budgetaanvragen

Bijdrage Kadervorming

Als sportverenigingen in de gemeente Smallingerland trainers of vrijwilligers willen opleiden, bestaat de mogelijkheid om daarvoor een bijdrage te ontvangen. Sportbedrijf Drachten vergoedt 50% van de kale cursuskosten. Dit zijn de kosten zonder bijvoorbeeld reiskosten en verplichten studieboeken. Indien u gebruik wilt maken van deze vergoeding, vul dan dit formulier in. Dien uw aanvraag tijdig in!

 

Let op! Per kalenderjaar is een budget van in totaal €7500 beschikbaar. Een vereniging kan uit dat budget maximaal €500 per kalenderjaar aanvragen.

 

Activiteitenbudget

Het Sportbedrijf helpt u graag bij het organiseren van activiteiten die een maatschappelijk doel dienen. Heeft uw sportvereniging of -organisatie een idee voor een sport- of beweegactiviteit in Smallingerland? Het Sportbedrijf biedt zowel financiële als organisatorische ondersteuning! Hier valt ook een ondersteuningspakket PR & Commincatie onder. Dit pakket bestaat uit het ontwerpen en leveren van flyers en posters, een (Facebook-)advertentie en/of een redactioneel artikel in de Breeduit.

 

Voorwaarden activiteitenbudget

  • De aanvraag moet minimaal 2 maanden voor start van de activiteit binnen zijn.

  • De aanvraag moet tenminste bevatten een omschrijving van de activiteit en een toelichting op het maatschappelijk belang van de activiteit.

  • Het is een sportstimulerende activiteit (mede) gericht op niet-bewegers.

  • Per aanvraag geldt een maximum bedrag van €250,-. Verenigingen kunnen maximaal 2 aanvragen per kalenderjaar doen.

  

Klik hier voor het aanvraagformulier.

 

Laatste nieuws: September actie

  • 28-08-2019

De vakantie is weer voorbij, tijd om te sporten. Met een van onze abonnemente...

Laatste nieuws: Nieuwe doelgroeplessen

  • 23-08-2019

In september gaan we het nieuwe seizoen niet alleen keihard aftrappen me...

BEKIJK ALLE SPORTEN IN DE OMGEVING

GA NAAR OMGEVINGSONTDEKKER