Budgetaanvragen

Bijdrage Kadervorming

Als sportverenigingen in de gemeente Smallingerland trainers of vrijwilligers willen opleiden, bestaat de mogelijkheid om daarvoor een bijdrage te ontvangen. Sportbedrijf Drachten vergoedt 50% van de kale cursuskosten. Dit zijn de kosten zonder bijvoorbeeld reiskosten en verplichten studieboeken. Indien u gebruik wilt maken van deze vergoeding, vul dan dit formulier in. Dien uw aanvraag tijdig in!

 

Let op! Per kalenderjaar is een budget van in totaal €7500 beschikbaar. Een vereniging kan uit dat budget maximaal €500 per kalenderjaar aanvragen.

 

Activiteitenbudget

Het Sportbedrijf helpt u graag bij het organiseren van activiteiten die een maatschappelijk doel dienen. Heeft uw sportvereniging een idee voor een sport- of beweegactiviteit in Smallingerland? Het Sportbedrijf biedt zowel financiële als organisatorische ondersteuning! Hier valt ook een ondersteuningspakket PR & Communicatie onder. Dit pakket bestaat bijvoorbeeld uit het ontwerpen en leveren van flyers en posters, een (Facebook-)advertentie en/of een redactioneel artikel in de Drachtster Courant. We kunnen ook een promovideo opnemen en monteren ter promotie van uw sport(activiteit)? Deze vorm telt wel voor twee aanvragen in plaats van één. 

 

Voorwaarden activiteitenbudget

 • De aanvraag moet minimaal 2 maanden voor start van de activiteit binnen zijn.

 • De aanvraag moet tenminste bevatten een omschrijving van de activiteit en een toelichting op het maatschappelijk belang van de activiteit.

 • Het is een sportstimulerende activiteit (mede) gericht op niet-bewegers.

 • De aanvrager is ingeschreven als sportvereniging.

 • Per aanvraag geldt een maximum bedrag van €250,-. Verenigingen kunnen maximaal 2 aanvragen per kalenderjaar doen.

 • Let op! Per kalenderjaar is een budget van in totaal €7500 beschikbaar.

  

Klik hier voor het aanvraagformulier.

 

 

Nieuw: Budget voor 'gezondere sportaanbieders'

Sinds 16 oktober 2019 kunnen sportverenigingen en -organisaties aanspraak maken op een financiële vergoeding als zij met gezondheid-gerelateerde thema’s gaan of willen werken.

Ook sportverenigingen en -organisaties zonder eigen sportaccommodatie/kantine kunnen een aanvraag voor dit budget doen. Het budget is tevens beschikbaar voor verenigingen die al gezondheidsbevorderende actie(s) hebben ondernomen.

 

Voorwaarden:

 • Alleen toekomstige investeringen en te maken kosten kunnen worden teruggevraagd.

 • Een vereniging heeft na toekenning 6 maanden de tijd om in samenwerking met de verenigingsondersteuners de criteria van dat specifieke thema te halen.

 • Let op! Er is momenteel* nog budget voor 5 tot 10 verenigingen. (*15-1-2020)

 

Klik hier voor het aanvraagformulier.

 

Laatste nieuws: Fotopuzzeltocht Drachten

 • 27-02-2021

In deze tijd van weinig samen bewegen, heeft Sportbedrijf Drachten een uitdag...

Laatste nieuws: Vakantiesport: activiteiten en clinics in voorjaarsvakantie!

 • 17-02-2021

De voorjaarsvakantie staat weer voor de deur. Tijdens de week van 22 februari...

BEKIJK ALLE SPORTEN IN DE OMGEVING

GA NAAR DE OMGEVINGSVERKENNER